Coffi Eryri Salvador Yaca – Colombia

£6.30£21.00

Cyrens duon, sbeis melys tamarind a chorff siocled tywyll

Uchder: 1950M
Proses: Golchwyd
Planhigyn: Typica, Caturra & Colombia

Clear

SKU: N/A

Description

Mae Paez yn Cauca yn ddarn o dir sy’n eistedd yn uchel ar lwyfandir Colombia o’r enw Macizo Colombiano. Mae’r ardal hon yn berffaith ar gyfer tyfu coffi arbenigol wrth i uchderau gyrraedd dros 2000 medr uwchben lefel y mor. Cyflwynwyd coffi yma ar ddiwedd y 18fed ganrif yng Ngwarchodfa Gynhenid ​​Vitonco gan offeiriad catholig fel ffordd i geisio rheoli’r trigolion brodorol a’u trosi’n Eglwyswyr. Erbyn hyn dyma brif ffynhonnell incwm y cymunedau hyn yn enwedig gan fod y rhanbarth wedi dechrau agor wrth i’r trais a’r rhyfel cartref ddod i ben. Yn y rhanbarth hwn sydd â llawer o drigolion brodorol mae yna raglen o’r enw Pazadentro (“heddwch oddi mewn”) sy’n gweithio o fewn bwrdeistrefi Inza, Paez a Totoro yn y gornel hon o Cauca. Mae’r rhaglen yno’n cael ei chefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd i helpu hyrwyddo cynhyrchu cynaliadwy a gwella safonau economaidd-gymdeithasol trigolion y tiroedd hyn. Nod y gronfa yw helpu i sicrhau heddwch trwy amaethyddiaeth a masnach. Mae’r ffermwyr coffi yn y rhanbarth hwn wedi derbyn cymorth, hyfforddiant ac offer newydd i wella ansawdd a eu gwybodaeth am gynhyrchu coffi. Mae’r coffi hwn gan Finca Chujunvi sy’n fferm 3.5 ha lle mae 3 ha o’r fferm wedi’i phlannu â choffi yn perthyn i Salvador Yaca a’i deulu. Mae’r coffi yn cael ei blannu ymhlith coed brodorol yn ogystal â choed ffrwythau i ddarparu cysgod ond hefyd fel ffynhonnell fwyd i Salvador a’r teulu yn ystod y flwyddyn. Pan fydd y coffi yn cael ei bigo mae’r coffi yn cael ei eplesu (ferment) dros nos mewn tanciau ac yna’n cael ei olchi a’i lanhau cyn cael ei sychu am 7-10 diwrnod mewn pabell sychu.

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.