Brazil – Fazenda Pantano

£5.95£21.00

Coffi Eryri – Fazenda Pantano, Brazil

Nodau blasu: Oren a caramel gyda chorff hufen praline a siocled.

Uchder: 1100M


Clear

SKU: N/A

Description

Mae Fazenda Pântano yn fferm 550Ha wedi’i leoli yn agos at ddinas Patos de Minas, Brasil, ar uchder o 1,150 metr. Mae mwy na 300 hectar o’r tir yn cael ei gadw fel coedwig naturiol barhaol a cronfeydd dwr, sydd yn chwe gwaith yn fwy na’r gofyniad cyfreithiol o dan gyfraith Brasil. Mae gan y fferm dros 200 o amrywogaethau coffi gyda’r mwyafrif ohonynt yn cael eu cynhyrchu’n arbrofol. Mae’r fferm yn gweithio’n agos gyda Sefydliad Ymchwil Coffi Brasil i arbrofi gyda phrosesu a blas. Mae’r ceirios coch mawr yn cael eu pigo a’u didoli yn y broses gynaeafu. Mae croen y ceirios yn cael ei dynnu ac mae’r rhan fwyaf o’r mwcilag hefyd. Yna gosodir y ffa gwlyb hyn i sychu ar welyau wedi’u codi yn dilyn arddull Affrica, lle cânt eu troi drosodd yn aml i ganiatáu sychu’n wastad am 10 – 14 diwrnod. Mae’r broses yma yn golygu bod llai o angen am ddŵr ond mae hefyd yn rhoi asidedd mwy amlwg yn y cwpan ond yn dal gyda’r blas llyfn, llawn, yn nodweddiadol o goffi Brasil.

Mae’r fferm yn defnyddio pryfladdwyr wedi ei seilio ar fêl sydd ddim yn niweidiol i’r amgylchedd ar gyfer rheoli plâ.

Mae’r fferm yn cefnogi ysgol leol a hefyd yn ariannu cynlluniau hyfforddi a chyrsiau i’w staff yn ogystal â darparu gofal iechyd. Mae hefyd wedi’i ardystio gan Gynghrair y Fforestydd Glaw sy’n cwrdd â safonau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Additional information

Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.