Brazil – Presente Do Sol

£5.95£21.00

Coffi Eryri Brazil Presente Do Sol, Fazenda Pariso

Nodau blasu: Frwythau eirin ac afal gyda siocled tywyll a chorff hufennog cyfoethog.

Uchder: 1300-1560M


Clear

SKU: N/A

Description

Mae’r felin brosesu yma wedi bod yn rhan o Carmo Coffees ers 2014 ac mae’n ganolfan prynu a phrosesu yn ddinas Helidora ar safle Fazenda Floresta. Mae’r ffatri brosesu hon yn caniatáu i’r cynhyrchwyr llai lleol gyflenwi eu ceirios i’r felin lle gall Carmo helpu i gymhwyso eu harbenigedd mewn prosesu yn ogystal â defnyddio eu rhaglen Blasau Newydd i greu proffiliau cwpan amrywiol a diddorol. Mae hyn yn caniatáu i ffermwr dderbyn prisiau uwch am eu coffi yna buddsoddi yn ôl yn eu ffermydd a’u teuluoedd gan edrych i’r dyfodol. Mae Carmo yn helpu i wella’r ansawdd gan darparu help trwy ddefnyddio peirianwyr a thechnegwyr agronomegydd i helpu’r ffermwyr i gynhyrchu ceirios o ansawdd uwch. Mae hyn hefyd yn lleihau’r risg i ffermwyr gyda’r prosesu yn cael ei ganoli gan gyfyngu ar ffactorau y tu allan i hynny gallai ddifetha’r coffi a’u hincwm blynyddol. Yn y ganolfan brosesu mae melin wlyb, 2 orsaf pwlpio dwbl a 9 sychwr mecanyddol. Yn 2015 buont yn gweithio gyda 1000 o ffermwyr, ond mae gan y ganolfan y potensial i wasanaethu i fyny at 4000 o gynhyrchwyr yn y dyfodol. Mae Carmo hefyd yn cymryd gofal estynedig o’r amgylchedd gan sicrhau eu bod yn stiwardiaid da i’r tir maen nhw’n ei ddefnyddio o Fazenda Floresta yn ogystal â hyrwyddo’r arferion hyn i’r ffermwyr maen nhw’n gweithio hefo. Ar hyn o bryd mae 40% o’r tir wedi’i ddynodi ar gyfer Cadwraeth Amgylcheddol Parhaol. Daw’r coffi hwn o fferm 90Ha Fazenda Pariso sydd wedi’i leoli ar uchder o 1300 -1500M ym Mrasil. Y perchennog yw  Antonio Fortes, 81 oed, a brynodd y tir yn wreiddiol i dyfu cymysgedd o gnydau gan gynnwys coffi ac mae’n dal i fod wrth y llyw heddiw. Ar ôl cgydig o flynyddoedd, a chan sylweddoli bod coffi yn gnwd mwy proffidiol, dechreuodd blannu mwy o lwyni coffi. Yn anffodus roedd hyn yn cyd-daro a rhew caled a ddifethodd y coffi ond brwydrodd yn ôl a dechrau eto. O’r profiad yma darganfu fod y coffi’n tyfu’n well wrth ei blannu’n gymysg â choed banana. Mae Antonio wedi bod yn gweithio gyda Carmo Coffees er 2008 pan sylweddolodd ei rinweddau trwy gymeryd rhan yn eu cystadlaethau. Mae hyn wedi ei ysbrydoli i barhau gyda cynhyrchu coffi arbenigol a defnyddio rhywogaethau Mundo Novo, Bourbon Melyn, Catuai Melyn ac Acaia. Yn y cynhaeaf casglwyd y coffi â llaw yn ystod yr wythnos gyntaf o Awst  cyn cael ei gludo i Felin Presente Do Sol lle mae’n cael ei arnofio a’i wahanu. Oddi yma ceith ei sychu ar batio am 3-4 diwrnod cyn ei drosglwyddo i sychwyr mecanyddol lle caiff ei sychu’n araf a chyson am 3 diwrnod ar 45 gradd C (gan roi tymheredd mewnol o 35 gradd C). Yna gadewir y coffi i orffwys mewn fatiau am 30 diwrnod cyn cael eu melino a’i dosbarthu.

Additional information

Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.