Brazil – Rancho Grande

£5.95£18.00

Fferm: Rancho Grande

Proffil Cwpan: Ceirios coch gyda chnau cyll wedi’i rostio a gorffeniad siocled llaeth.

Uchder: 970M

Proses: Naturiol – Blwch Statig Varietal Mundo Novo & Acaia

SKU: N/A

Description

Dechreuwyd gynhyrchu coffi ar Fferm Rancho Grande ym 1933, pan etifeddodd Mr Aneite Reis 5 hectar o lwyni coffi. Heddiw, mae’r fferm yn cael ei rhedeg gan José Carlos Reis a’i fab Flávio (Fafa) Reis, mab ac ŵyr i Mr. Aneite. Bwriad y fferm yw cynhyrchu coffi o’r ansawdd uchaf posibl heb esgeuluso pwysigrwydd diogelu’r amgylchedd a gofalu am les eu gweithwyr.  Ar y fferm maent yn agored i newid a rhoi cynnig ar dechnegau newydd ac maent wedi buddsoddi mewn sawl blwch sychu statig i helpu i wella ansawdd a phroffil y coffi gallent gynhyrchu. Maent wedi bod yn gweithio’n galed ar wella ansawdd eu coffi ar gyfer y farchnad arbenigol a gweithio ar bob agwedd o gynhyrchu’r lotiau hyn o’r gofal tyfu, pigo i’r ôl-gynhaeafu. Ar ôl i’r coffi gael ei gynaeafu’n fecanyddol yna caiff ei wahanu gan ddefnyddio dwysedd sy’n gwahanu’r lefelau aeddfedrwydd. Yna dewisir y “boia” (ceirios aeddfed) a’r “boian” (ychydig yn rhy aeddfed) i’w rhoi yn y blychau sychu statig. Mae’r rhain yn flychau 1 m o ddyfnder sy’n dal 15000 litr, cyfateb i 25-30 sach o goffi gwyrdd. Cyfeirir atynt fel blychau statig oherwydd bod y coffi yn sefyll yn y blychau a pheidio â chael eu troi na’u cylchdroi wrth sychu. Ar ôl iddo gael ei sychu, gadewir y coffi i orffwys am oddeutu 1- 2 wythnos cyn cael ei drin. Mae’r dull hwn wedi caniatáu cynhyrchu blas sy’n amlygu mwy o ffrwyth yn y ffa i gymharu a’r proffil arferol rydyn ni’n eu cysylltu â choffi naturiol Brasil.

Additional information

Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.