Coffi Eryri Brazil Rainha Da Paz

£5.95£18.00

Rainha Da Paz

Ceirios coch a chnau cyll gyda chorff siocled llaeth a phralin.

950 Medr uwchben y mor.

Topazio, Pwlp Naturiol.

Clear

SKU: N/A

Description

Mae Fazenda Rainha Da Paz yn fferm gymharol newydd, wedi ei sefydlu yn 2008. Fodd bynnag, does yna ddim diffyg profiad gan fod y fferm yn eiddo i deulu Montanari ac yn cael ei reoli gan y brodyr y Roger a Marcello, pedwaredd cenhedlaeth o ffermwyr coffi. O dan lygaid craff eu tad, mae’r brodyr yn gwthio ffiniau ffermio coffi modern ym Mrasil. Mae’r Montanaris yn ddisgynyddion i fewnfudwyr o’r Eidal a Rainha Da Paz wedi’i leoli’n agos at dref Patrocinio yng nghanol y Cerrado ym Minas Gerais. Mae’r uchder ar gyfartaledd yn 936 medr uwchben y mor, er bod yr ystod yn rhedeg o 800 i 1,300 medr. Mae’r fferm yn un o dair sydd yn eiddo i’r teulu ac mae’r ddwy arall, Fazenda Sao Paulo a Montanari III, wedi’u lleoli’n agos. Fel llawer o ffermydd yn y rhanbarth, mae’r rhan fwyaf o’r tasgau wedi’u mecaneiddio – yn enwedig y cynaeafu ac yn anhygoel dim ond saith aelod o staff sydd ei angen i redeg y dair fferm. Mae’n rhyfeddol meddwl bod fferm o faint tebyg i Sao Paulo (74 hectar) mewn gwlad fel Nicaragua neu Guatemala, yn gofyn am fwy na 500 o bobl i gasglu y coffi yn ystod y cynhaeaf. Anaml y gwelir tir mor wastad mewn gwledydd eraill sy’n cynhyrchu coffi, a dyma ydi’r ffactor sy’n caniatáu cynaeafu mecanyddol. Mae Montanaris wedi ongl eu rhesi taclus o goffi yn 330 gradd o’r gogledd gan fod hyn yn rhoi’r oriau hiraf o olau haul i’r coed. Tyfir pump gwahanol rywogaeth ar draws y fferm i sicrhau y gellir cynllunio aeddfedu a chynaeafu dros gyfnod mwy o amser i osgoi tagfeydd yn yr ardaloedd prosesu a sychu patios. Ymhlith y rhain mae Mundo Novo, Topazio, Catuai,
Rubi, ac Acaia. Mae’r coffi hyn yn cael eu prosesu ar wahân ac o’r herwydd gallwn eu cwpanu i gyd i ddod o hyd i’r gorau oll i’w mewnforio. Mae plot prawf ar y fferm yn caniatáu i’r teulu dyfu amrywogaethau newydd a gwahanol y gellir eu hastudio ar gyfer cnwd, ymwrthedd i glefyd ac, wrth gwrs blas yn y gwpan. Mae Marcello yn beiriannydd amaethyddol felly mae ganddo ddiddordeb mawr yn hyn wrth iddo gynllunio dyfodol y fferm. Wrth gwrs, bydd ystod o amrywogaethau yn arwain at wahanol broffiliau cwpan a gellir dweud yr un peth am y technegau prosesu a ddefnyddir hefyd.

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A
Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Espresso, Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.