Coffi Eryri Guatemala Nacadero

£5.95£18.00

Fferm: Nacedero Proffil: Mafon, grawnwin, eirin a bricyll sych gyda haenau o fara caramel a sinsir. Asid cyrens coch, gorffeniad nytmeg a rum. Uchder: 1,800M Proses: Golchwyd Llwyn: Caturra.

Clear

SKU: N/A

Description

Mae’r lot hon wedi’i gwneud o Caturra sydd wedi’i rhag-eplesu mewn sachau cyn mynd trwy broses o’i golchi sydd yn rhoi proffil ffrwyth iddynt a chorff hufennog. Prynwyd Finca La Bolsa gan Jorge Vides, meddyg o fri yn 1958. Cyn hyn ni ddefnyddiwyd y tir ar gyfer cynhyrchu coffi. Enillodd Jorge nifer o wobrau am gynhyrchu coffi ac ar gyfer gwasanaethau i ranbarth Huehuetenango, ac roedd ganddo’r prif ysbyty yn yr ardal tyfu coffi yn y gymuned a enwir ar ei ôl. Cystadleuodd La Bolsa yng nghystadleuaeth Cwpan Rhagoriaeth 2002 a dod yn ail, sgorio 94.98. Mae La Bolsa yn eistedd rhwng dau fynydd, sy’n darparu microhinsawdd llaith sefydlog iawn. Hyn ynghyd â’r priddoedd calchfaen, yn rhoi proffil unigryw iawn i’r coffi, gyda chorff suropaidd cyfoethog a digon o asidedd malic a citrig. Mae coffi yn cael ei eplesu am rhwng 18 a 24 awr, ac yna’n cael ei lanhau o fwcilag, ei raddio i mewn
sianeli a socian dros nos. Mae La Bolsa wedi’i ardystio gan RFA ac yn dilyn canllawiau arferion C.A.F.E. Mae Coffee Care wedi ariannu ac adeiladu ysgol a meithrinfa ar y fferm, gydag athrawon llawn amser. Mae gan teulu pob un o’r staff fynediad i addysg ar gyfer eu plant, ac maent yn cael eu cymell i adael eu plant yn ysgol neu feithrinfa drwy roddion bwyd. Pan fydd plentyn yn mynychu’r ysgol neu’r feithrinfa am 5 diwrnod yn olynol maent derbyn cyflenwad wythnosol o reis, ffa ac ŷd. Cyn y cynllun rhodd bwyd hwn, roedd yn anodd iawn cael pobl i adael eu plant yng ngofal eraill, ac nid oedd addysg o reidrwydd yn cael ei werthfawrogi gan fod mwy o bwysau ar ennill arian i fwydo’r teulu. O ganlyniad nid oes unrhyw blant yn gweithio ar y fferm, ac mae’r ysgol a mae dosbarthiadau meithrin yn llawn. Darperir llety ar gyfer gweithwyr parhaol a dros dro, gyda chyfleusterau ar wahân ar gyfer dynion a menywod a theuluoedd, ystafelloedd ymolchi a cheginau. Mae rhannau o’r fferm yn ardaloedd neilltuedig, i’w hyrwyddo bioamrywiaeth, i warchod rhag gwyntoedd ac erydiad pridd. Defnyddir coed Inga fel cysgod coed, ac i fwydo nitrogen i mewn i’r pridd sy’n hanfodol ar gyfer tyfiant planhigion a cheirios. Mae gan Renardo gynllun compostio eang i wneud defnydd o wastraff y fferm, gan ddefnyddio mwydod coch.

Additional information

Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.