Coffi Eryri Guatemala Red De Mujeres

£6.30£22.00

Fferm: Red De Mujeres

Proffil: Aeron mafon gyda chorff siocled llaeth hufennog, cyfoethog.

Uchder: 1,700-1950M

Proses: Golchwyd

Llwyni: Caturra, Bourbon & Typica.

Clear

SKU: N/A

Description

Mae’r Red de Mujeres, neu’r “rhwydwaith o ferched”, yn grŵp mawr o gynhyrchwyr coffi benywaidd sy’n cwmpasu pum ardal wahanol o Huehuetenango. Mae’r grŵp yn cynnwys 830 o ferched. Mae yna wyth iaith Maya gwahanol a siaredir, gan amlygu yr amrywiaeth diwylliant ac iaith yn yr ardal yma o Guatemala.

Mae’r merched yma unai wedi eu gadael yn wragedd gweddwon yn ystod 36 mlynedd rhyfel cartref yn Guatemala, neu fe’u gadawyd pan ffodd gwŷr y wlad yn ystod yr argyfwng coffi rhwng 2001 a 2004.

Ers i Huehuetenango fod yn un o’r ardaloedd a gafodd eu taro galetaf gan yr argyfwng, penderfynodd llawer o bobl roi’r gorau i ffermio coffi yn gyfan gwbl a dod o hyd i waith yn rhywle arall, gan adael eu teuluoedd y tu ôl. Gyda chymorth ACODIHUE, mae’r cynhyrchwyr benywaidd hyn wedi bod yn unedig i farchnata eu coffi a dod o hyd i brynwyr rhyngwladol. Mae ACODIHUE hefyd wedi eu cefnogi i hyfforddi mewn dulliau ffermio organig, o cynhyrchu a defnyddio gwrtaith, i ddulliau rheoli rhwd a phlâu. Mae Falcon (y mewnforiwr coffi) wedi dechrau gweithio gydag ACODIHUE i gwella ansawdd y cynhyrchu hyd yn oed ymhellach, gan ddechrau gyda Red de Mujeres.

Additional information

Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.