Coffi Eryri Salvador Yaca – Colombia

Cyrens duon, sbeis melys tamarind a chorff siocled tywyll

Uchder: 1950M
Proses: Golchwyd
Planhigyn: Typica, Caturra & Colombia

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A

Description

Mae Paez yn Cauca yn ddarn o dir sy’n eistedd yn uchel ar lwyfandir Colombia o’r enw Macizo Colombiano. Mae’r ardal hon yn berffaith ar gyfer tyfu coffi arbenigol wrth i uchderau gyrraedd dros 2000 medr uwchben lefel y mor. Cyflwynwyd coffi yma ar ddiwedd y 18fed ganrif yng Ngwarchodfa Gynhenid ​​Vitonco gan offeiriad catholig fel ffordd i geisio rheoli’r trigolion brodorol a’u trosi’n Eglwyswyr. Erbyn hyn dyma brif ffynhonnell incwm y cymunedau hyn yn enwedig gan fod y rhanbarth wedi dechrau agor wrth i’r trais a’r rhyfel cartref ddod i ben. Yn y rhanbarth hwn sydd â llawer o drigolion brodorol mae yna raglen o’r enw Pazadentro (“heddwch oddi mewn”) sy’n gweithio o fewn bwrdeistrefi Inza, Paez a Totoro yn y gornel hon o Cauca. Mae’r rhaglen yno’n cael ei chefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd i helpu hyrwyddo cynhyrchu cynaliadwy a gwella safonau economaidd-gymdeithasol trigolion y tiroedd hyn. Nod y gronfa yw helpu i sicrhau heddwch trwy amaethyddiaeth a masnach. Mae’r ffermwyr coffi yn y rhanbarth hwn wedi derbyn cymorth, hyfforddiant ac offer newydd i wella ansawdd a eu gwybodaeth am gynhyrchu coffi. Mae’r coffi hwn gan Finca Chujunvi sy’n fferm 3.5 ha lle mae 3 ha o’r fferm wedi’i phlannu â choffi yn perthyn i Salvador Yaca a’i deulu. Mae’r coffi yn cael ei blannu ymhlith coed brodorol yn ogystal â choed ffrwythau i ddarparu cysgod ond hefyd fel ffynhonnell fwyd i Salvador a’r teulu yn ystod y flwyddyn. Pan fydd y coffi yn cael ei bigo mae’r coffi yn cael ei eplesu (ferment) dros nos mewn tanciau ac yna’n cael ei olchi a’i lanhau cyn cael ei sychu am 7-10 diwrnod mewn pabell sychu.

Additional information

Maint

150g x6, 1kg, 225g

Dewis

Ground for Filter or Cafetiere, Wholebean

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.